• ژوئن 7, 2020
  • HAMED
  • 0

سندروم تونل اولنار


سندرم تونل اولنار به عارضه‌ای گفته می‌شود که بر اثر تحت فشار قرار گرفتن عصب اولنار در ناحیه کانال گویان به وجود می‌آید همچنین گاهی اوقات وجود کیست می‌تواند زمینه ابتلا به این عارضه را فراهم کند. هرچند هر عاملی که به عصب اولنار در مچ دست فشار وارد کند می‌تواند سندرم تونل اولنار را به همراه داشته باشد. خطر ابتلا به سندرم تونل اولنار در افرادی که سابقه آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ دارند، کارهای دائمی همچون تایپ کردن با دست‌ یا فعالیت‌ها و ورزش‌هایی را انجام می‌دهند که به مچ فشار وارد می‌کند،بیشتر است.با گذشت زمان بخصوص درصورتی‌که درمان نشود، پیشرفت می کند همچنین قسمتی از عصب که تحت فشاراست تعیین کننده شدت علائم این سندرم است.
در سندرم تونل اولنار وارد شدن فشار به عصب می‌تواند موجب احساس گزگز شدگی یا بی‌حسی در دست‌ها یا انگشت‌ها شود.

عصب اولنار از گردن شروع و تا دست‌ها ادامه پیدا می‌کند. این عصب در قسمت مچ از طریق کانال گویان وارد دست می‌شود. درصورتی‌که عصب در این ناحیه تحت فشار باشد فرد دچار عارضه سندرم تونل اولنارمی‌شود.
استخوان‌ها و ماهیچه‌ها از بسیاری از عصب‌ها در بدن انسان حفاظت می‌کنند، اما عصب اولنار به خوبی مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد بنابراین بیشتر در معرض آسیب است. سندرم تونل اولنار نسبت به سندرم تونل کوبیتال و تونل کارپال کمتر شایع است.
برای درمان سندرم تونل اولنار انجام عمل جراحی توصیه می‌شود فیزیوتراپی نیز روند بهبودی را تسریع می کند.

آناتومی

مچ دست از کنار هم قرار گرفتن سطح مفصلي پاييني استخوان هاي راديوس و اولنار ( زند زيرين و زبرين) از يک طرف و استخوان هاي کارپ از طرف ديگر درست شده و ساعد را به دست متصل ميکند. حرکت درست اين مفصل است که مي تواند متبحرترين اندام حرکتي بدن انسان را در وضعيت مناسب قرار دهد
این عصب پیام‌ها را به انگشت انگشتری و انگشت کوچک می‌رساند. عصب زیرین‌زندی بزرگ‌ترین عصب بدون محافظ در بدن انسان است اين ناحيه از مفاصل بسيار زيادي تشکيل شده است که عبارتند از

مفصل راديواولنار پاييني مفصل بين انتهاي پاييني استخوان هاي راديوس و اولنار
مفصل راديوکارپال مفصل بين انتهاي پاييني استخوان راديوس و استخوانچه هاي کارپ
مفصل اولنوکارپال مفصل بين انتهاي پاييني استخوان اولنا و استخوانچه هاي کارپُ
مفاصل اينترکارپال مفاصل بين استخوانچه ها مفاصل بين رديف ديستال استخوانچه هاي کارپ و استخوان هاي متاکارپ در کف دست

آناتومي استخوان هاي مچ دست

مچ دست يا کارپ از کنار هم قرار گرفتن هشت استخوان درست شده است که به آنها استخوان هاي کارپ ميگويند.
استخوان هاي کارپ در دو رديف قرار گرفته اند. رديفي که نزديک استخوان ساعد مي باشند که آنها رديف بالايي يا پرگزيمال ميگويند و رديفي که نزديک به استخوان هاي کف دست قرار گرفته و به آن رديف پاييني يا ديستال ميگويند
پنج استخوان کف دستي متناظر با پنج انگشت وجود دارد که به آنها متاکارپ ميگويند. استخوان هاي رديف ديستال کارپ با استخوان هاي متاکارپ مفصل ميشوند.
در رديف پرگزيمال چهار استخوانچه وجود دارد که بترتيب از طرف شست به طرف انگشت کوچک عبارتند از اسکافوييد ، لونيت ، تري کتروم و پيزيفورم
در رديف ديستال هم چهار استخوانچه قرار دارد که بترتيب از طرف شست به طرف انگشت کوچک عبارتند از تراپزيوم ، تراپزوييد ، کاپيتيت و هميت . استخوان هاي کارپ طوري در کنار هم قرار گرفته اند که يک قوس را درست ميکنند. تقعر اين قوس به سمت قدام يا کف دستي است.
استخوان راديوس يا زند زبرين ( اين استخوان در همان طرفي شست قرار دارد) در قسمت هاي پايين و نزديک به مچ کلفت و پهن شده و بيشتر رديف پرگزيمال استخوان هاي کارپ در واقع در کنار سطح مفصلي استخوان راديوس قرار گرفته و با آن مفصل ميشوند.

استخوان اولنار يا زند زيرين ( اين استخوان در همان طرف انگشت کوچک دست قرار دارد) در قسمت هاي پايين و نزديک به مچ باريک ميشود و فقط با تعداد اندکي از استخوان هاي کارپ مفصل ميشود.
استخوان راديوس با سه استخوان اسکافوييد، لونيت و تري کتروم مفصل ميشود سطح کناري هر کدام از استخوان هاي کارپ ( به اين استخوان ها استخوانچه هم ميگويند) از غضروف پوشيده شده تا بتواند با استخوان کناري خود مفصل شود.

عصب اولنار

اين عصب موجب حس قسمت کف دستي انگشت کوچک دست ميشود و پيام هاي عصبي مغز براي حرکت دادن عضلات کف دست را هم به آنها ميرساند.
مهم ترين عروقي که از مچ دست عبور ميکنند شريان ها و وريدهاي راديال و اولنار هستند. شريان راديال در سطح ولار مچ دست و در طرف استخوان راديال قرار دارد. اين همان شرياني است که در موقع حس نبض مچ دست از آن استفاده ميشود.


روشهای تشخیص سندروم تونل گویان

نوار عصبی

ام آر آی

سی تی اسکن