• آوریل 25, 2020
  • HAMED
  • 0

سوزن درمانی یا طب سوزنی فیزیوتراپیDRY KNEEDLING, ELECTROACCUPUNCTURE, AIGUILETAGE A SEC

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

سوزن درمانی خشک یا الکتریکی به روشی گفته می‌شود که متخصص فیزیوتراپی با وارد کردن سوزن های مخصوص به عضلات و لایه های فاشیای اطراف آن باعث درمان درد ها و نقاط ماشه ای که تریگر پوینت نامیده می‌شوند، می‌گردد

سوزن درمانی فیزیوتراپی ناحیه گردن

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000