• آوریل 26, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی شکستگی هاphysical therapy in fractures/kinesitherapie des fractures

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

فیزیوتراپی در شکستگی ها یکی از هنرهای این رشته هست، اغلب افرادی که دچار انواع شکستگی می‌شوند بعد درمان ارتوپدی جراحی و یا غیر جراحی همچون آتل و گچ و اسپلینت، باید تحت درمان فیزیوتراپی قرار گیرند چون بعد از درمان ارتوپدی فرد دچار محدویت حرکتی و مفصلی و تورم و کاهش قدرت عضلانی و از همه مهم تر کاهش حس عمقی حرکتی و یا همان بهم خوردن الگوهای حرکتی و تعادل در حرکت نرمال می‌شود.

key words: شکستگی لگن شکستگی زانو شکستگی انگشت پا شکستگی انگشت دست شکستگی شست شکستگی مچ دست شکستگی مچ پا شکستگی مهره کمر شکستگی کمر شکستگی گردن شکستگی مهره گردن شکستگی بازو شکستگی ساعد شکستگی ران شکستگی ساق شکستگی دنده ها

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000