• می 5, 2020
  • HAMED
  • 1

ورزش SPORT , ATHLETICS , LE SPORT,

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

#ورزش، یادگیری #مهارت_های_حرکتی را از طریق تغییر در ناقل های عصبی #مغز، تسهیل می کنددر نتیجه #ورزش کردن، نورون های موجود در پدانکولوپونتین #مغز (ناحیه ای از مغز که هماهنگی حرکتی را تنظیم می کند) ناقل عصبی گابا (GABA) را جایگزین استیل کولین می کنند.به نظر می رسد که این جایگزین کردن، موجب #کنترلی_فیدبکی می شود که #هماهنگی_حرکت و #یادگیری_حرکت را تنظیم می کند.📚 منبع:Nature Communications, 2020, 11, 2195