• می 7, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی فلج صورت بلز پالزی فاشیال پالزی

PHYSICAL THERAPY IN BELL’S PALSY OR FASCIAL PALSY

KINESITHERAPIE POUR PARALYSIE FASCIALE

عصب صورتی یا همان عصب هفتم مغزی از هسته های عصب هفتم منشا می‌گیرند و پس از عبور از مسیر های مربوطه و خروج از سوراخ زیر استخوان ماستوئید وارد صورت می‌شوند و به عضلات و پوست ناحیه عصب دهی می‌کنند، این عصب می‌تواند در مسیر خود بعلل گوناگون دچار عارضه و درگیری شود و قدرت هدایت عصبی آن کاهش یافته و یا به صفر برسد، پزشک مغز و اعصاب یا گوش و حلق و بینی بعد معاینه و ارائه درمان های دارویی بیمار را به فیزیوتراپی ارجاع می‌دهد که فیزیوتراپیست با درمان های مختلف الکتریکی و گرمایی و ماساژ و تمرینات حس عمقی و سوزن درمانی و اولتراسوند و… به معالجه بیمار می پردازد.