• می 20, 2020
  • HAMED
  • 0

لیزرتراپی چیست؟

?WHAT IS LASER THERAPY IN PHYSICAL THERAPY

?Qu’est -ce que la therapie au laser en kinesietherapie

لیزر درمانی یا لیزرتراپی بخشی از درمان و یا روشهای فیزیوتراپی با کمک مدالیته لیزر هست. لیزر به دو صورت کم توان (زیر یک وات) و پرتوان (بالای یک وات) انجام میپذیرد.

در لیزر درمانی پارامترها و مولفه های مختلفی از قبیل فرکانس، طول موج، توان، دوز خروجی ، جنس دیود ، پهنای باند و….دخالت دارند که فیزیوتراپیست با تجربه با تنظیم متغیرها ،با توجه به نوع عارضه و بافت هدف ، به درمان بیمار میپردازد.

لیزرتراپی دارای دو خاصیت فیزیولوژیک یا فوتونیک و گرمایی میباشد.

خاصیت فیزیولوزیک از طریق فوتون های نوری لیزر اعمال میشود و در ترمیم سلولی موثر است و خاصیت گرمایی با توجه به قدرت و توان لیزر و دوز خروجی و عمق نفوذ آن تعیین میگردد.