• می 21, 2020
  • HAMED
  • 0

کاربرد دستگاه CPM در فیزیوتراپی

دستگاه CPM یک دستگاه الکترومکانیکی هست که فیزیوتراپیست می‌تواند با تنظیم زاویه و قدرت و اهرمهای آن به توانبخشی زانوی و یا مفاصل دیگر بیمار بپردازد.

این دستگاه انواع مختلف دارد. در نوع CPM زانو، دستگاه از یک ریل طولی تشکیل شده که دو چرخ یا غلتک داخل آن توسط موتور دستگاه بطرف جلو و عقب حرکت می‌کنند، َسرعت حرکت این چرخ ها بستگی به پارامترهای ورودی به دستگاه توسط فیزیوتراپیست دارد.

کاربرد دستگاه CPM زانو در مراحل اولیه جراحی های زانو از قبیل جراحی بافت نرم زانو (رباطهای صلیبی، منیسک ها و….) و جراحی های اصلاحی زانو و تعویض مفصل می باشد.