• می 26, 2020
  • HAMED
  • 0

تلفن 77740928علل آرتروز گردن

فیزیوتراپی در تهرانپارس طرف قرارداد بیمه های تکمیلی و پایه

علل آرتروز گردن

درد گردنی که به علت ضربه شلاقی (حرکت ناگهانی گردن به جلو هنگام تصادف اتومبیل) یا سایر ضربه‌ها ایجاد نشده باشد، معمولا به قرارگیری گردن در وضعیت نامناسب مربوط می‌شود.

آرتروزمهره های گردن (استئوآرتروز گردنی یا استئوآرتریت گردنی) یا اسپوندیلوز گردنی یکبیماری تخریبی مفصلی است.

علل آرتروز گردن :

عوامل زیر می توانند روند آرتروز گردن را تسهیل نمایند:

§ افزایش سن یا پیری

§ ضربه به ستون فقرات گردنی

§ حفظ وضعیت های ثابت و طولانی مدت سر و گردن در فعالیت های روزمره (مثلا در تایپیست ها و افرادی که با کامپیوتر یا لپ تاپ سروکار دارند(

§ حرکات ناگهانی و کنترل نشده در ستون فقرات گردنی

§ ضعف و آتروفی عضلات ستون مهره ای گردنی

§ آسیب دیسک بین مهره ای گردنی یا فتق دیسک بین مهره ای گردنی

§ بیماری تخریبی دیسک بین مهره ای گردنی یا بیماری استحاله ای دیسک گردنی که بیشتر در افراد جوان اتفاق می افتد. در این بیماری یک نوع پیری زودرس در دیسک بین مهره ایرخ می دهد که باعث کاهش فاصله بین دو مهره در ناحیه درگیر می شود