• آوریل 25, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی مچ پا

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

شاید بتوان گفت مچ پا مهمترین مفصل اندام تحتانی در انتقال وزن و راه رفتن و دویدن میباشد. چون پایین ترین مفصل بدن هست و وزن کل بدن روی مچ های پا قرار میگیرد. عوارض مچ پا متنوع هستند از قبیل انواع پیچ خوردگی ها یا ANKLE TORSION، ANKLE SPRAIN شکستگی های مچ پا و شکستگی قوزک داخلی و خارجی ، آرتروز مچ پا ، انحراف مچ پا به داخل و خارج و…

فیزیوتراپیست با توجه به نوع عارضه به ارزیابی و معاینه بیمار میپردازد و با استفاده از الکتروتراپی و لیزر و گرما و سرما و لامپ آی آر و تنس و فارادیک و اولتراسوند و سپس با استفاده از ماساژ و درمان های دستی و تمرین درمانی و ورزش و بازآموزی حرکتی و حس عمقی به درمان بیمار میپردازد.

KEY WORD پیچ خوردن مچ پا پیچ خوردگی مچ پا شکستگی مچ پا دررفتگی مچ پا شکستگی قوزک کف پای صاف کفش طبی قوزک بند خارپاشنه

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000