فیزیوتراپی در آب که آب درمانی نامیده می شود به بیمار اجازه می اهد با توجه به توصیه فیزیوتراپیست در آب ورزش کنند . روش‌ها و درجه حرارت‌های متفاوتی را می‌توان برای اهداف مختلف استفاده کرد. آب درمانی شامل استفاده از بخارو یخ و نیز آب گرم، ولرم یا سرد […]

BALNEOTHERAPIE , THERAPIE AQUATIQUE آب درمانی Hydrotherapy روشی درمانی است که در فیزیوتراپی از آن استفاده میشود. هدف از آب درمانی کاهش درد بیمار و افزایش دامنه حرکات مفاصل وقدرت اندام با استفاده از آب است. اعتقاد بر اين است که آب منافع زيادي را براي بسياري از مسائل بهداشتي […]