تلفن 77740928 روماتیسم مفصلی و درمان آن RHEUMATISME RHEUMATOID ARTHRITIS TREATMENT

فیزیوتراپی روماتیسم تهرانپارس فیزیوتراپی مفصل تهرانپارس فیزیوتراپی تورم مفصل تهرانپارس فیزیوتراپی در تهرانپارس فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس فیزیوتراپی مجهز در تهرانپارس یکی از بیماری های شایع بیماران روماتیسمی و آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی می باشد که در بیماران میانسال با شیوع بیشتر در خانم ها دیده می شود از جمله اختلالات اینگونه بیماران درگیری […]

سندروم تونل کوبیتال

فیزیوتراپی در تهرانپارس فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس سندروم کوبیتال اگر به سمت داخل آرنج خود دست بزنید یعنی جایی که نزدیک به تنه شما است برجستگی را حس خواهید کرد که به آن اپی کوندیل داخلی می گویند .تونل کوبیتال یا آرنجی فضایی است به اندازه 4میلی متر که بین اپی کوندیل داخلی و زائده […]

وسایل کمکی در فیزیوتراپی و ارتوپدی

آيا استفاده از يک وسيله کمکي، نشانه ضعف، پيري و ناتواني است؟ براي بسياري از افراد، استفاده از يک وسيله کمکي براي جابجايي يا راه رفتن، يک واقعيت و ضرورت انکار نشدني است. بسياري از افراد استفاده از اين وسايل را به راحتي قبول ميکنند، اما برخي ديگر، خير. شايد آنها تصور ميکنند استفاده از […]