شکستگی شانه

دررفتگی شانه 77740928 فیزیوتراپی در تهرانپارس فیزیوتراپی شانه تهرانپارس

علل درد در شانه و کتف

CAUSES OF SHOULDER PAIN CAUSES DE MAL DE L’EPAULE درد شانه و کتف چیزی که اغلب افراد آن را شانه می نامند در واقع مفاصل متعددی است که با تاندون ها و عضلات ترکیب می شوند تا دامنه گسترده ای از حرکات در بازو صورت بگیرد . آناتومی شانه شما از استخوان هایی ساخته شده […]

فیزیوتراپی زانو درد، PHYSICAL THERAPY IN KNEE PAIN،KINESITHERAPIE POUR LE MAL AU GENOU

زانو درد

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس امروزه زانو درد گسترش روز افزونی دارد و علت آن عدم ورزش و یا فعالیت های نامناسب و بیش از حد و آسیب های ورزشی و آرتروز و اضافه وزن افراد و قرار گرفتن افراد در وضعیت های طولانی نامناسب در هنگام ایستادن نشستن و راه رفتن هست. در بانوان استفاده […]