کمردرد چالش فیزیوتراپیستها

کمردرد

کمردرد دیسکوپاتی LUMBAR PAIN LOW BACK PAIN CYRIAX MAITLAND MCKENZIE SHIRLEY SAHRMANN کمردرد را شاید بتوان گفت بزرگترین و مهمترین عارضه اسکلتی عضلانی انسان امروز است. فیزیوتراپیستها اولین خط درمان این نقص دنیای امروز هستند. کمر شامل یک آناتومی داخلی است که محدوده خود کمر را شامل میشود و در مقابل عواملی که در خارج […]