• آوریل 25, 2020
  • HAMED
  • 0

فیزیوتراپی زانو درد، PHYSICAL THERAPY IN KNEE PAIN،KINESITHERAPIE POUR LE MAL AU GENOU

فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس

امروزه زانو درد گسترش روز افزونی دارد و علت آن عدم ورزش و یا فعالیت های نامناسب و بیش از حد و آسیب های ورزشی و آرتروز و اضافه وزن افراد و قرار گرفتن افراد در وضعیت های طولانی نامناسب در هنگام ایستادن نشستن و راه رفتن هست. در بانوان استفاده از کفش های پاشنه بلند و نامناسب باعث زانو درد میگردد. عدم تغذیه مناسب و عدم دریافت کلسیم و ویتامین D و نور خورشید و عدم تحرک و نداشتن LIFE STYLE یا همان شیوه زندگی صحیح میتواند از علل زانو درد باشد.

در فیزیوتراپی با استفاده از دستگاههای الکتروتراپی و لیزر و متدهای تخصصی دستی و ماساژ و دادن ورزش ها و کشش با توجه به نتیجه معاینه بیمار توسط فیزیوتراپیست ، درمان زانو درد انجام میگیرد.

KEY WORD زانو درد آرتروز شکستگی زانو آسیب کشکک درد ناشی از کفش پاشنه بلند التهاب زانو روماتیسم زانو قفل شدگی زانو پارگی منیسک زانو پارگی رباط صلیبی جراحی زانو جراحی اصلاحی زانو

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567890000