فیزیوتراپی سردرد های با منشاء گردنی (سرویکوژنیک)

فیزیوتراپی سردرد های با منشاء گردنی (سرویکوژنیک)

PHYSICAL THERAPY OF CERVICOGENIC HEADACHE KINESITHERAPIE POUR LES MAUX DE TETE CERVICOGENE سردرد در دنیای صنعتی امروز یکی از عوامل مشکل ساز برای انسان هست،استرس های شغلی و درگیریهای ذهنی و مشکلات روانشناختی و آلودگی هوا و تغذیه نامناسب و رفتارها و عادت های حرکتی و پوزیشنی و بیماریهای جسمی و داخلی از قبیل فشار […]