سندروم استرس تیبیال چیست؟ شینت اسپلینت چیست؟ درد جلوی ساق علتش چیست؟

درد جلوی ساق علتش چیست؟ شینت اسپلینت چیست؟ فیزیوتراپی طرف قرارداد بانک چکیده سندرم استرس تیبیال میانی(MTSS) که یک آسیب مکرر در اندام تحتانی است. و یکی از شایع ترین دلایل درد حرکتی پا در ورزشکاران میباشد. اگرچه اغلب جدی نیست. (Willems T، Med Sci Sports Exerc 39 (2): 330-339 ، 2007؛ Korkola M ، […]