سندروم استرس تیبیال چیست؟ شینت اسپلینت چیست؟ درد جلوی ساق علتش چیست؟

درد جلوی ساق علتش چیست؟ شینت اسپلینت چیست؟ فیزیوتراپی طرف قرارداد بانک چکیده سندرم استرس تیبیال میانی(MTSS) که یک آسیب مکرر در اندام تحتانی و یکی از شایع ترین دلایل درد حرکتی پا در ورزشکاران است(Willems T، Med Sci Sports Exerc 39 (2): 330-339 ، 2007؛ Korkola M ، Amendola A ، Phys Sportsmed 29 […]