تلفن 77740928 روماتیسم مفصلی و درمان آن RHEUMATISME RHEUMATOID ARTHRITIS TREATMENT

فیزیوتراپی روماتیسم تهرانپارس فیزیوتراپی مفصل تهرانپارس فیزیوتراپی تورم مفصل تهرانپارس فیزیوتراپی در تهرانپارس فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس فیزیوتراپی مجهز در تهرانپارس یکی از بیماری های شایع بیماران روماتیسمی و آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی می باشد . در بیماران میانسال با شیوع بیشتر در خانم ها دیده می شود از جمله اختلالات اینگونه بیماران درگیری […]

تلفن 77740928 فیزیوتراپی پارگی تاندون دست

فیزیوتراپی در تهرانپارس فیزیوتراپی خوب در تهرانپارس بافت طنابی شکل که سبب اتصال عضلات به استخوان ها می گردد تاندون نام دارد.در واقع کشش زیاد تاندون یک انگشت باعث پاره شدن آن میشود و به دلیل نزدیک بودن تاندون ها به رشته های عصبی، پاره شدن تاندون در انگشتان موجب پاره شدن رشته های عصبی […]